Reviews

Sàn vui lấy cộng đồng mẹ và bé làm cốt lõi, từ việc đề xuất sản phẩm từ các mẹ, đánh giá từ cộng đồng. Sàn vui làm việc với nhãn hàng để thẩm định giấy tờ, chất lượng sản phẩm, sau đó đưa ra giá ưu đãi cho thành viên và tạo cơ hội kinh doanh cho thành viên

Brands